fbpx

Profesionálne čistiace služby pre rodinné a bytové domy.

 • Čistenie fasád
 • Čistenie striech
 • Čistenie dlažieb

Pôsobíme v Košickom a Prešovskom kraji:

 • Košice
 • Prešov
 • Vranov nad Topľou
 • Michalovce
 • Humenné
 • Trebišov
Čistenie fasád, striech a dlažby v Košickom a Prešovskom kraji

Profesionálne čistiace služby pre rodinné a bytové domy.

 • Čistenie fasád
 • Čistenie striech
 • Čistenie dlažieb

Pôsobíme v Košickom a Prešovskom kraji:

 • Košice
 • Prešov
 • Vranov nad Topľou
 • Michalovce
 • Humenné
 • Trebišov

Zásady ochrany osobných údajov

Milí zákazníci,

radi by sme vás informovali, že v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) sa poskytuje táto informácia dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v rámci priameho marketingu zasielanie cenových ponúk, reklamných materiálov, informovanie o nových produktoch a ich použití, a službách firmy PEGAS čistenie s. r. o., Záborského 1523, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 55230211, mobil: 0918 308 539, e-mail: info@pegas-cistenie.sk

Z pohľadu právnych predpisov ste dotknutou osobou. Upozorňujeme vás na vaše práva podľa právnych predpisov, že ako dotknutá osoba máte právo v súlade s článkom 21 ods. 2 Nariadenia EP a ER (EÚ) č. 2016/679 a tiež v súlade s § 27 ods. 2 zákona namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu (titul, meno, adresa, email, telefón) vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude ďalej spracúvať.

Vaše informácie používame len na spravovanie vášho účtu a na to, aby sme vám mohli ponúkať výrobky, ponúknuť novinky a zaujímavé informácie. Rozhodne vás nechceme otravovať spamovou poštou.
Váš email bude samozrejme slúžiť iba pre ponuky našej firmy a nebudeme ho poskytovať ďalej.

Pokiaľ nemáte záujem od nás emaily dostávať, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu : info@pegas-cistenie.sk

S Vašimi osobnými informáciami budeme nakladať citlivo, starostlivo, tak ako to vyplýva z Nariadenia EP a ER (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, ako aj zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vašu priazeň.

PEGAS čistenie s. r. o.
prevádzkovateľ